Privacyverklaring VrouwVrouw

VrouwVrouw is een datingsite en handelsnaam van ConJoin BV. VrouwVrouw vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Sinds 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. VrouwVrouw voldoet aan deze wet. Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Algemene voorwaarden van VrouwVrouw.

Persoonsgegevens

Als je je inschrijft op VrouwVrouw worden de door jou verstrekte gegevens vastgelegd. Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig.

VrouwVrouw heeft persoonsgegevens nodig om dating via de datingsite mogelijk te maken. Nadat je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring leggen we de volgende persoonsgegevens vast:

 • Geboortedatum (alleen leeftijd is zichtbaar voor andere leden)
 • Land, Provincie, Regio
 • Foto’s
 • Opleiding
 • Levensovertuiging

Niet zichtbaar voor andere leden:

 • E-mailadres
 • Betaalgegevens (alleen als je een abonnement neemt):
  • Bankrekeningnummer
  • Naam

Cookies

VrouwVrouw verzamelt informatie over jouw gebruik van de datingsite door middel van cookies. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken en om het gebruik van de website te analyseren. Bekijk ook onze cookieverklaring.

Inzage en correctie

Je bent zelf eigenaar van jouw gegevens en kunt ze op ieder moment inzien en wijzigen op de datingsite.

Bewaartermijn en verwijderen van gegevens

Bij het verwijderen van je inschrijving worden je persoonsgegevens direct verwijderd. Betaalgegevens worden volgens de wettelijke termijn bewaard.

Beveiliging van gegevens

VrouwVrouw hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Alle informatie die je invult op vrouwvrouw.nl wordt gecodeerd verzonden. Deze codering versleutelt de dataoverdracht tussen jouw browser en onze server en voorkomt zo misbruik van deze gegevens, bijvoorbeeld ten gevolge van onderschepping van de data. De coderingstechniek die hierbij wordt gebruikt is een SSL-versleuteling (Secure Socket Layer). Dit is een algemeen geaccepteerde en veel-gebruikte technologie. Hiernaast maakt VrouwVrouw gebruik van een firewall (virusbescherming) die de datingsite beschermt tegen ongeautoriseerde verbindingen.

De database is voorzien van alle voorzorgsmaatregelen om de data in een beschermde omgeving op te slaan. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor een klein aantal geselecteerde werknemers. Deze hebben alleen toegang voor gevalideerde redenen zoals het afhandelen van contactverzoeken, kwaliteitscontrole, de beoordeling van feedback of de bescherming tegen fraude. Als er een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels van de algemene voorwaarden, is VrouwVrouw gerechtigd om kennis te nemen van de via de datingsite tussen leden uitgewisselde gegevens. Iedere persoon die bij VrouwVrouw toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Diensten van derden

VrouwVrouw maakt gebruik van diensten van derden, een zogenaamde subverwerker, voor de opslag van de gegevens. Met de subverwerker zijn afspraken gemaakt omtrent de benodigde beveiligings- en privacymaatregelen.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Wijziging van deze privacyverklaring

VrouwVrouw behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 14 mei 2018.

Vrouw Vrouw

De grootste datingsite voor de lesbische en biseksuele vrouw.

Onze service

We streven ernaar om je te helpen bij iedere stap van je zoektocht. Is er iets niet duidelijk of heb je nog vragen? Neem dan contact op.

© copyright 2024 VrouwVrouw
De grootste datingsite voor de lesbische en biseksuele vrouw.