Privacy VrouwVrouw.nl

VrouwVrouw.nl is in mei 2009 speciaal opgericht voor de lesbische en biseksuele vrouw. VrouwVrouw.nl is inmiddels uitgegroeid tot een populaire lesbische datingsite van Nederland en Belgiƫ met ruim 40.000 bezoekers per jaar.
Alle profielen echt zijn, er zijn geen nepprofielen. We zijn transparant over onze kosten.

schrijf je GRATIS in

Algemeen

Als je je inschrijft op VrouwVrouw.nl, onderdeel van Conjoin B.V., worden de door jou verstrekte gegevens vastgelegd. Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Conjon B.V., Arnhem, Nederland.
VrouwVrouw.nl vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. VrouwVrouw.nl houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy.
Het ledenbestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer 1568140) in Den Haag.

Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Algemene voorwaarden van VrouwVrouw.nl.

Doel gegevensregistratie

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door VrouwVrouw.nl gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Dat wil zeggen dat op basis van jouw Profiel in de ledendatabase gezocht zal worden naar de best passende kandidaten en jouw Profiel in het zoekresultaat van andere (potentiële) Leden getoond kan worden. Alle door jou opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens (zoals je e-mailadres) is in het kader van een zoekopdracht zichtbaar voor het (potentieel) zoekende lid.

Uit veiligheidsoverwegingen logt VrouwVrouw.nl je IP-adres. VrouwVrouw.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van je IP-adres gegevens over jou en je aansluiting te achterhalen, maar uitsluitend indien dat niet op andere wijze mogelijk is.

De over jou bekende informatie kan door VrouwVrouw.nl op anonieme basis worden gebruikt voor analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot jou herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera. Deze informatie stelt VrouwVrouw.nl in staat VrouwVrouw.nl steeds meer op de wensen van de Leden aan te passen. Deze anonieme gegevens kunnen door VrouwVrouw.nl voor verschillende, waaronder commerciƫle, doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld.

E-mail

VrouwVrouw.nl is zo opgezet dat e-mailcontact tussen leden altijd via het anonieme berichtensysteem van VrouwVrouw.nl verloopt. VrouwVrouw.nl raadt je sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat je er zeker van bent dat dit daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

Gegevensverstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van je profiel) worden door VrouwVrouw.nl zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen. Het is echter mogelijk dat VrouwVrouw.nl verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. VrouwVrouw.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Cookies

Bij gebruik van VrouwVrouw.nl.nl kan door middel van zogenaamde cookies informatie over jouw gebruik van de website worden verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren, om de website te optimaliseren en om meer gerichte informatie op de website te zetten.

Beveiliging gegevens

VrouwVrouw.nl respecteert de privacy van ieder lid en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van VrouwVrouw.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van VrouwVrouw.nl, voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. VrouwVrouw.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. VrouwVrouw.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan VrouwVrouw.nl.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in jouw gegevens die door VrouwVrouw.nl zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van VrouwVrouw.nl via e-mail.

Wijziging van deze privacyverklaring

VrouwVrouw.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.